Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 27.7.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Fruitbox Suomi Oy (y-tunnus 2861490-1) Tinasepäntie 45 00620 HELSINKI. Puh.+358 10 50 55 696. info(at)fruitbox.fi

REKISTERIN NIMI
Fruitbox asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Fruitbox-hedelmäpalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Fruitbox Suomi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot. Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset.

2) luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, tilaamalla tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Fruitbox Suomi Oy:n  omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Fruitbox Suomi Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitämme. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella Fruitbox Suomi Oy:n  asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Fruitbox -hedelmäpalvelun asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info(at)fruitbox.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Fruitbox Suomi Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Fruitbox Suomi Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella Fruitbox Suomi Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info(at)fruitbox.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Fruitbox Suomi Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Fruitbox Suomi Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Fruitbox Suomi Oy :tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Fruitbox Suomi Oy / Fruitbox-hedelmäpalvelun  rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Fruitbox Suomi Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Fruitbox Suomi Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).